Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 4

LAM

Naturally Treated Bamboo Chopsticks -10 Pairs Set | Washable | Reusable | Good for Sushi, Pho, and Other Asian Food…

Naturally Treated Bamboo Chopsticks -10 Pairs Set | Washable | Reusable | Good for Sushi, Pho, and Other Asian Food…

Giá thông thường $15.33 CAD
Giá thông thường Giá ưu đãi $15.33 CAD
Giảm giá Đã bán hết
  • Longer size for easier hold
  • 100% biodegradable
Xem toàn bộ chi tiết