Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

Jessica Nail & Beauty Supply

Nail Sticker - Fall Maple Leaf - XF 3316

Nail Sticker - Fall Maple Leaf - XF 3316

Giá thông thường $2.99 CAD
Giá thông thường $3.99 CAD Giá ưu đãi $2.99 CAD
Giảm giá Đã bán hết

Select a design and peel off with tweezers
Place the design on nail/tip and Rub it gently several times
Apply Matte or Shiny gel top coat for best result

Xem toàn bộ chi tiết