Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

OPI

OPI Powder Perfection - DPLA 10 - Abstract After Dark

OPI Powder Perfection - DPLA 10 - Abstract After Dark

Giá thông thường $23.75 CAD
Giá thông thường $25.00 CAD Giá ưu đãi $23.75 CAD
Giảm giá Đã bán hết

OPI Powder Perfection Acrylic nails reinvented. Faster, easier & odor-free. Gel-like shine & weeks of wear. Dries almost instantly, no need to light cure.OPI Powder Perfection Acrylic nails reinvented. Faster, easier & odor-free. Gel-like shine & weeks of wear. Dries almost instantly, no need to light cure.

Xem toàn bộ chi tiết