Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 5

Jessica Nail & Beauty Supply

Gigi No Sting 0341 Wax 14-Ounce, 1 Count

Gigi No Sting 0341 Wax 14-Ounce, 1 Count

Giá thông thường $12.99 CAD
Giá thông thường Giá ưu đãi $12.99 CAD
Giảm giá Đã bán hết
Style
  • Gentle blend with Kava Kava
  • Comfortable waxing experience
  • Long-lasting hair removal
  • creates a more calm and stress-free waxing experience
  • 14 ounce can
Gentle blend with Kava Kava. Comfortable waxing experience. Long-lasting hair removal. creates a more calm and stress-free waxing experience. 14 ounce can.
Xem toàn bộ chi tiết