Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

JNBS

Nail Sticker - Teddy Bear - 1185

Nail Sticker - Teddy Bear - 1185

Giá thông thường $2.99 CAD
Giá thông thường $3.99 CAD Giá ưu đãi $2.99 CAD
Giảm giá Đã bán hết

"Select a design and peel off with tweezers
Place the design on nail/tip and Rub it gently several times
Apply Matte or Shiny gel top coat for best result"

Xem toàn bộ chi tiết